Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súťaž vo varení a jedení halušiek Lutiše 2015 - 3. ročník

Súťaž vo varení a jedení halušiek Lutiše 2015 - 3. ročník
Termín: 15.08.2015
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Lutiše (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.lutise.sk
www.youtube.com/watch?v=udqYaLsZ0nY

Popis

OBEC LUTIŠE
Vás pozýva na 3.ročník súťaže vo varení a jedení halušiek,
ktorá sa uskutoční dňa 15.08.2015 o 11°° hod. v areáli ZŠ

Inštrukcie k súťaži:
1. Záujemcovia o súťaž sa môžu prihlásiť na e-mailovej
adrese obeclutise@lutise.sk, alebo tel. č. 041/5976106 do 10.08.2015
2. Obec Lutiše Vám poskytne: palivo
3. Súťažné družstva si zabezpečia:
- všetky potrebné suroviny k príprave halušiek
- kotlík a potrebné náradie na varenie halušiek
4. Podmienky súťaže:
– ručné trenie zemiakov, ručné hádzanie halušiek do kotla.
Hodnotí sa rýchlosť, kvalita, chuť a konzistencia uvarených halušiek.
Anton Š t e f k o
starosta obce

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny