Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Majstrovstvá obce vo varení najlepšieho gulášu a kopaní jedenástok Dravce 2015 - 11. ročník

Majstrovstvá obce vo varení najlepšieho gulášu a kopaní jedenástok Dravce 2015 - 11. ročník
Termín: 30.08.2015
Téma: RôZNE +++ | VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Dravce (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.dravce.ocu.sk

Popis

Majstrovstvá obce vo varení najlepšieho gulášu a kopaní jedenástok Dravce - 11. ročník

Občianske združenie PARTNERSTVO Dravce Obec Dravce Vás pozývajú na 11.ročník majstrovstiev obce
vo varení najlepšieho gulášu a kopaní jedenástok

Akcia sa uskutoční 30.8.2015 (nedeľa)na ihrisku v Dravciach

Program podujatia:
1. Začiatok podujatia a varenia gulášu o 07.30hod.
2. Predaj štartovného pre kategóriu ženy, dievčatá, chlapci od 09.00 hod. do 10.00 hod.
3. Predaj štartovného pre kategóriu muži od 09.00 hod. do 16.00 hod.
4. Začiatok kopania jedenástok: ženy, dievčatá-10.00 hod. chlapci-10.30 hod. muži-16.30 hod.
5. Hodnotenie varenia gulášu porotou o 12.00 hod.
6. Vyhlásenie výsledkov varenia gulášu o 12.30 hod.
7. Vyhlásenie výsledkov pre kategóriu ženy, dievčatá,chlapci o 12.30 hod.
8. Vyhlásenie výsledkov pre kategóriu muži o 18.30 hod.

KOPANIE JEDENÁSTOK:
KATEGÓRIE:
*Muži a ženy:od 15 rokov, štartovné 1€
*Chlapci a dievčatá:do 15 rokov, štartovné 0,50

VARENIE GULÁŠU: družstvo štartovné 3 €

Počas akcie:
• OBČERSTVENIE, HUDBA • FUTBALOVÝ ZÁPAS O 13,30 HOD
- FK Dravce – FK Jánovce -

Informácie pre záujemcov
MAJSTROVSTVÁ OBCE VO VARENÍ GUĽÁŠU:

Súťažiaci:
- súťažia 3 - členné družstvá, ktorých členom nesmie byť vyučený kuchár

Prihlásenie:
1. Do súťaže sa môžete prihlásiť na t.č. 053/4598233, 0918483665 alebo osobne
u organizátora.
2. Termín uzávierky na prihlásenie je 24. august 2015.
3. Po uvedenom termíne nie je možne sa prihlásiť.

Organizačné pokyny:
1. Súťažiaci si zabezpečujú suroviny a materiál na varenie gulášu podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady.
2. Súťaž sa uskutoční na obecnom futbalovom ihrisku v Dravciach.
3. Začiatok varenia gulášu je určený na 07.30 hod. Ukončenie súťaže a odovzdanie vzoriek je o 12.00 hod.
4. Vyhodnotenie gulášu o 12.30 hod.
5. Organizátori zabezpečia pre súťažiacich mäso /1,5 kg/ a drevo.
6. Organizátori zabezpečia porotu, ktorá hodnotí spôsob varenia a finálny produkt.
Poplatky:
Súťažné družstvo 3,- €.
Ceny:
Súťažné družstvá získajú vecné ceny.

KOPANIE JEDENÁSTOK:
Začiatok o 10,00 hod. slávnostným kopom
KATEGÓRIE:
• Muži: od 15 rokov štartovné 1€
• Ženy: od 15 rokov štartovné 1€
• Dievčatá: do 15 rokov štartovné 0,50 €
• Chlapci: do 15 rokov štartovné 0,50 €

Prihlásenie:
. Predaj štartovného pre kategóriu Ž, D,CH od 09.00 hod. do 10.00 hod.
. Predaj štartovného pre kategóriu muži od 09.00 hod. do 16.00 hod.

Začiatok kopania jedenástok:
Kategória ženy a dievčatá o 10.00 hod.
Kategória chlapci o 10,30 hod.
Kategória muži o 16,30 hod.
Ceny:
Prví traja v každej kategórii získajú vecné ceny.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies