Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Žarnovický jarmok 2015

Žarnovický jarmok 2015
Termín: 11.09.2015 - 12.09.2015
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Žarnovica (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zarnovica.sk

Popis

ŽARNOVICKÝ JARMOK 2015

Usporiadateľ: Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici
Termín konania: 11.09.2015 – 12.09.2015
Miesto konania: Centrálna mestská zóna - Žarnovica (ďalej len „CMZ“),
Sprievodné akcie: pozri Program Dni mesta Žarnovica 2015

Informačné stredisko: je v rámci predpredaja povolení na predajné miesta zriadené v Klientskom centre na prízemí budovy MsÚ v Žarnovici. Tu sa budú predávať povolenia na predajné miesta a tu bude zverejnený zoznam prihlásených predajcov + predajné miesta, ktoré im boli pridelené
č.tel.: 045/6830019, fax:045/6830028, 0911532345
e-mail: anna.prockova@zarnovica.eu

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny