Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Spojené vláknami II Varšava 2015

Spojené vláknami II  Varšava 2015
Termín: 08.10.2015 - 27.10.2015
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Varšava, (Zahraničie - Poľsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.instytutslowacki.pl

Popis

Slovenský inštitút vo Varšave a Združenie výtvarných umelcov UBS vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy

Spojené vláknami II 2015

najslávnejšich slovenských umelkýň zaoberajúcich sa umeleckým tkaním metódou arttex a art-profis.

Návštevníkom našej web sreánky www.folklorfest.sk priblížime, aké sú to techniky spracovania vlákna.

Arttex
je slovenský patent netkanej textílie, druh tapisérie. Rovnaký názov má aj ateliér, ktorý združuje okolo 25 umelcov, špecializujúcich sa na textilnú tvorbu.

Technika arttex má svoje korene v 60. rokoch, keď sa vyrábalo tzv. "arachné". Prvá netkaná textília využívala vtedajšiu novinku československého textilného priemyslu - prešívací stroj. V 70. rokoch ho skupina výtvarníkov využila na tvorbu tkaných tapisérií. Základným materiálom techniky je čistá vlna, rúno spracované v širokej palete farieb. Pre zaujímavosť návštevníka našej web stránky uvádzame, určitú úlohu zohralo už neexistujúce oddelenie "Arachne" v národnom podniku Slovenka v Ružomberku a v dcérskej spoločnosti v Banskej Bystrici.

Artprotis
je československý patent. Ide o netkaný druh tapisérie, kde sa na rozdiel od gobelínu, tkaného vlákno po vlákne, pracuje v celej ploche - kladajú sa na seba vrstvy vlny, ktoré je možné meniť. A to sa dá realizovať pri gobelíne len ťažko.
Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny