Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

95. výročie spolkovej činnosti novosadských Slovákov 2015 - oslavy Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade

95. výročie spolkovej činnosti novosadských Slovákov 2015 - oslavy Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade
Termín: 07.11.2015 - 08.11.2015
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Nový Sad ,Vojvodina, Srbsko, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs
safarik.org.rs

Popis

95. výročie spolkovej činnosti novosadských Slovákov 2015 - oslavy Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade

7. novembra 2015 - 8. novembra 2015

Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu zorganizuje oslavy 95. výročia spolkovej činnosti novosadských Slovákov, ktoré budú prebiehať v termíne 7.-8. novembra 2015 v Novom Sade.

V rámci osláv 95. výročia pôsobenia centra v sobotu 7. novembra 2015 o 17.hodine v malej sieni NIS-a (v ulici Narodnog fronta 12) v Novom Sade sa bude konať slávnostná akadémia, v pokračovaní o 18.hodine bude otvorenie výstavy panelových fotografií Michala Madackého a o 19.hodine sa sa vo veľkej sieni začne galakoncert folklórnych a speváckych skupín Šafárika. Po koncerte zo začiatkom o 22.hodine bude nasledovať ľudová veselica v miestnostiach Šafárika. V nedeľu 8. novembra o 10.hodine budú slávnostné Bohoslužby v slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore v Novom Sade. Srdečne Vás vítame a tešíme sa na stretnutie.

V rámci podujatí bude:

Slávnostná akadémia o 17.00h (v malej sieni NIS-a, ulica Narodnog fronta 12),

Výstava panelových fotografií Michala Madackého a v produkcii ÚKVS o 18.00h (v aule NIS-a),

Galakoncert SKC P.J.Šafárika o 19.00h (vo veľkej sieni NIS-a),

Ľudová veselica v miestnostiach Šafárika o 22.30h (ulica Vuka Karadžića 2/a)

Nedeľné slávnostné Bohoslužby v slovenskom evanjelickom kostole.
Všetkých Vás srdečne vítame!

Nový Sad
možno okrem iného ocharakterizovať ako mesto, z ktorého sa riadi, koordinuje a prezentuje kultúra Slovákov žijúcich v Srbsku. Sídli tu značný počet profesionálnych ustanovizní a inštitúcií, ktoré sa starajú o to, aby slovenská kultúra bola viditeľná v čo najširších súvislostiach a aby jej špecifiká a osobitosti sa rozvíjali čo najlepšie.

Nový Sad ako administratívne, kultúrne a vzdelávacie stredisko Vojvodiny je príťažlivý pre mnohých vojvodinských Slovákov z rôznych prostredí, ktorí sa tu zapisujú na stredné a vysoké školy alebo sem prichádzajú za prácou. Na Novosadskej univerzite dnes študuje a pracuje pozoruhodný počet študentov a vysokoškolských pedagógov z radov vojvodinských Slovákov, ktorí svojou činnosťou vynikajú aj v širšom srbskom kontexte.

Podobne to bolo aj v minulosti, keď na novosadské školy prichádzali pôsobiť významní učitelia, ktorí sa do dejín nielen slovenského, ale aj srbského osvetového a kultúrneho života zapísali veľkými písmenami. Je to v prvom rade jazykovedec, slavista, básnik, historik, etnograf a prvý riaditeľ srbského pravoslávneho gymnázia (dnes Zmaj-Jovovo gymnázium) Pavel Jozef Šafárik (1795 – 1861), ktorého srbskí lingvisti pokladajú za priekopníka srbskej filológie. Práve P. J. Šafárik sa zaslúžil o zveľadenie vyučovania a založenie knižnice.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny