Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Ľudovít Štúr a jeho odkaz v Česko-Slovenskom kontexte Praha 2015

Ľudovít Štúr a jeho odkaz v Česko-Slovenskom kontexte Praha 2015
Termín: 19.11.2015
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Praha, (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mzv.sk/sipraha

Popis

ĽUDOVÍT ŠTÚR A JEHO ODKAZ V ČESKO-SLOVENSKOM KONTEXTE PRAHA 2015

Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 132/1, Praha 1
Dňa 19.11. – 10:00 hod.

Medzinárodná vedecká konferencia venovaná jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie v rámci projektu Rok Ľudovíta Štúra.
Prednášajú:
Augustín Maťovčik – SNK Martin
Rudolf Chmel – FF UK Praha
Jana Pátková – FF UK Praha
Jozef Beňovský – Slovenské národné
literárne múzeum Martin
Moderuje: Helena Nosková – AV ČR
Vstup voľný
Pripravili SI, SNK Martin, PNP a DOMUS v ČR

POZVÁNKA
NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU:
Ľudovít Štúr a jeho odkaz v česko-slovenskom kontexte
19. 11. 2015 v Sále Boženy Němcovej
v Památníku národního písemnictví (Strahovské nádvoří Praha 1).
PROGRAM:
9:45 – 10:00 registrácia účastníkov
10:00 – 10:15 otvorenie konferencie
10:15 – 10:25 prednes Štúrovej reči na Uhorskom sneme
10:25 – 10:40 Úvodné slovo J.E. veľvyslanca SR v ČR
Petra Weissa
10:40 – 11:00 Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Ľudovít Štúr dnes
11:00 – 11:20 Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.
Významná štúrologička Prof. Zdenka Sojková
11:20 – 11:40 prestávka 11:40 – 11:50 projekcia filmu Míľniky života
11:50 – 12:10 PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
K národnímu emblematismu v česky
psaných básních Ľudovíta Štúra
12:10 – 12:30 PhDr. Jozef Beňovský Stále múzejné pracoviská venované Ľ. Štúrovi a štúrovskej generácii na Slovensku
Moderuje: PhDr. Helena Nosková, CSc.
Ľudovít Štúr je jednou z najväčších persón slovenskej histórie ako hýbateľ národného obrodenia, vodca búrlivých romantických spisovateľov, ale aj triezvo uvažujúci politik. Pritiahol k sebe silnú sieť študentov a intelektuálov. Dnes sa na Slovensku teší opätovnému záujmu mladej generácie a stal sa nielen módnou ikonou, ale aj vzorom revolty voči nefunkčnému systému doby.
Organizátori konferencie: Slovenský inštitút Praha
Slovenská národná knižnica Martin
Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR
Památník národního písemnictví Praha
Slovenský inštitút v Prahe si Vás dovoľuje zároveň pozvať aj na vernisáž výstavy V službe ducha a národa, venovanú Ľudovítovi Štúrovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, ktorá sa uskutoční 19. 11. 2015 o 18:00 v priestoroch Galérie Slovenského inštitútu (Jilská 16, Praha 1)

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny