Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy Krompachy 2015

Vianočné trhy Krompachy 2015
Termín: 10.12.2015 - 12.12.2015
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Krompachy (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.krompachy.sk

Popis

Vianočné trhy sa uskutočnia v Krompachoch na Ul. Hlavná, Námestie slobody a Ul. Cintorínska,

v dňoch 10.12.2015 - 12.12.2015 /štvrtok, piatok, sobota/.

Usporiadateľom a správcom trhov je Mesto Krompachy.

Prihlásenie sa k účasti predajcov na jarmoku.
Na základe predloženej písomnej žiadosti obdržia vybraní žiadatelia od usporiadateľa tlačivo záväznej prihlášky spolu s organizačným poriadkom. Tieto budú zasielané do 27.11.2015. Uzávierka vrátenia vyplnených záväzných prihlášok zo strany uchádzačov o predajné miesta je do 03.12.2015; predávajúci s bežným sortimentom, ktorý zašle záväznú prihlášku (s požadovanými údajmi, dokladmi a dokladom o zaplatení poplatku) 03.12.2015 si uplatní 10 % zľavu za predajné miesto na stánok. Účastníci, ktorí doručia záväznú prihlášku do uzávierky majú garantované miesto na predaj.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny