Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mikulášske stretnutie pre všetky generácie Praha 2015

Mikulášske stretnutie pre všetky generácie Praha 2015
Termín: 05.12.2015
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Praha, (Zahraničie - Česko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mzv.sk/sipraha

Popis

Mikulášske stretnutie pre všetky generácie Praha 2015

Slovenská gréckokatolícka farnosť Praha
Slovenský evanjelický a.v. zbor v Prahe
Slovenský inštitút Praha
Bona Fide a slovenské spolky v ČR

si Vás dovoľujú pozvať na víkendové "Mikulášske akcie":
- v sobotu 5. decembra je to Mikulášske stretnutie pre všetky generácie v Emauzskom kláštore


Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny