Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné tvorivé dielne Kynceľová 2015

Vianočné tvorivé dielne Kynceľová 2015
Termín: 20.12.2015
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Kynceľová (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kyncelova.sk

Popis

Vianočné tvorivé dielne Kynceľová 2015

V nedeľu 20.12.2015 od 10:00 hod. v zasadačke obecného domu v Kynceľovej.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny