Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Ples v Redute Spišská Nová Ves

Ples v Redute Spišská Nová Ves
Termín: 09.01.2016
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Spišská Nová Ves (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: spisskanovaves.eu

Popis

Ples v Redute Spišská Nová Ves

Ples určený všetkým Spišskonovovešťanom.

hodnotný program
hosť: Palol Hammel
tombola
do tanca hrá HS Tip:
J. Valkoššák a R. Olejník

Vstupné: 30,- EUR
Vstupenky je možné zakúpiť od 2. 12. 2015
v Turistickom informačnom centre
053/ 429 82 93, 442 8292, tic(at)mestosnv.sk

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny