Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Nitriansky jarmok 2016

Nitriansky jarmok 2016
Termín: 02.07.2016 - 03.07.2016
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nitra (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.nitra.sk
www.nitra.sk/Files/ShowFile/50656

Popis

Nitriansky jarmok 2016

Miesto konania: Mestský park – Nitra
Organizátor: Mestský úrad v Nitre, OKČ a ŽP, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Začiatok podujatia: 02.07.2016 o 11. 00 hod
Koniec podujatia: 03.07.2016 o 19.00 hod

Majstri a osobnosti jednotlivých remesiel predvedú obyvateľom a návštevníkom remeslá v tradičných podobách . Jarmok je súčasťou najväčších mestských slávností Nitra, milá Nitra, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré prinášajú slávnostné sväté omše, cyrilometodskú púť, výstavy, koncerty, konferencie, historické sprievody.

Pokiaľ máte záujem prihlásiť sa na jarmok ľudovoumeleckých výrobcov pošlite žiadosť, ktorú nájdete na : https://www.nitra.sk/Files/ShowFile/50656
kliknite hore

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny