Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Veľkonočné tradície, trhy ľudových remesiel Ilava 2016

Veľkonočné tradície, trhy ľudových remesiel Ilava 2016
Termín: 16.03.2016
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Ilava (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.ilava.sk

Popis

Veľkonočné tradície, trhy ľudových remesiel Ilava 2016

Dátum: 16.03.2016
Čas: 10.00-17.30
Miesto: Dom kultúry Ilava

Mesto Ilava - oddelenie kultúry v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici vás srdečne pozývajú na podujatie venované veľkonočným sviatkom. Uskutoční sa v stredu 16. marca 2016 od 10.00 - 17.30 hod. v dome kultúry a vonku pri DK /v prípade priaznivého počasia/

Po celý deň môžete obdivovať šikovné ruky majstrov ľudového remesla, zakúpiť rôzne druhy kraslíc, veľkonočné aranžmá, medovníčky, výrobky z dreva, šúpolia, paličkovanú čipku, koreniny, valašské frgále atď. Ochutnáte dobroty pripravené členkami Klubu dôchodcov v Ilave.

Tvorivé dielne pre deti ZŠ.
Tradične privítame SOŠ Pruské - cukrári, aranžéri.

Vo vestibule DK - výstava kraslíc
16.00 Kultúrny program - DFS Laštek a DFS Vretienko z Ilavy, DFS Latovček Dolná Súča, Spevácka skupina Udičanka z Udiče, Fs Strážovanka zo Zliechova

Remeselníci môžu kontaktovať vedúcu DK Mgr. Alenu Teicherovú: 042-44 555 70, 0918 396 616, alena.teicherova@ilava.skCopyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny