Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXXV. Kubínsky jarmok 2016 Dolný Kubín

XXXV. Kubínsky jarmok 2016 Dolný Kubín
Termín: 16.09.2016 - 17.09.2016
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Dolný Kubín (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.msksdk.sk

Popis

XXXV. KUBÍNSKY JARMOK 2016

SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 16. - 17.09. 2016
Povolenia na trhové miesta sa vydávajú od 1. augusta 2016, zároveň venujte pozornosť povinným prílohám: http://www.msksdk.sk/?theme=clanokz&typ=podujatie&id=2726

Kontakty:
email: použite pri poslani prihlášky
prevadzkove@msksdk.sk
tel.kontakt 0915 895 368


Kde sa u nás vzali jarmoky?
Nakuknime na chvíľu do histórie nášho mesta. Medzníkom v dejinách Dolného Kubína je rok 1632, kedy riaditeľ Oravského komposesorátu Gašpar Illešházy za ročný poplatok 10 zl oslobodil jeho obyvateľov od vykonávania robotných povinností a povýšil ich na mešťanov. Privilégium pod pokutou prikazovalo obyvateľom Dolného Kubína stavať len pekné a úhľadné domy, opäť postaviť obecný špitál a školu. V závere privilégia sa hovorí o jarmokoch a trhoch, ktoré sa mohli podľa starších zvyklostí konať v nedeľu, ale len po skončení bohoslužieb. Roku 1633 panovník Ferdinand II. vydal nové privilégium, ktorým Dolnému Kubínu okrem dovtedajších dvoch jarmokov povolil ďalšie dva slobodné výročné jarmoky. Privilégium uznalo aj týždenné trhy, konané každú nedeľu.

Takže to bola história, dosť vzdialená dnešnému obrazu Kubínskeho jarmoku.Tá nová sa začala písať pre 35 rokmi. Odvtedy jarmok prešiel mnohými zmenami. Menilo sa jeho miesto i veľkosť. Bolo obdobie, kedy sa presunul zo Starého mesta na Bysterec, no napokon sa vrátil k svojim historickým koreňom na Hviezdoslavovo námestie. Stalo sa už tradíciou, že prvý jarmočný deň je venovaný nielen občanom nášho mesta, ale i zástupcom partnerských miest. V rámci programu si v tento deň svoje nájdu takmer všetky vekové kategórie od mladých až po seniorov. Záver prvého dňa patrí jarmočnej párty, ktorá končí až neskoro v noci. Druhý deň si na svoje prídu hlavne deti a milovníci folklóru. Ani tento rok nebude výnimkou. Samozrejme Kubínsky jarmok by nebol jarmokom bez účasti remeselníkov, ktorých počet našťastie každým rokom rastie. Už teraz máme pre Vás pripravené mnoho prekvapení, koré na Vás čakajú v septembri.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies