Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vinobranie Pezinok 2016

Vinobranie Pezinok 2016
Termín: 16.09.2016 - 18.09.2016
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Pezinok (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.pezinok.sk
www.pezinok.sk/?yggid=69&id=7030
www.youtube.com/watch?v=jjezkLFKj5o

Popis

Vinobranie Pezinok 2016

Program
http://www.pezinok.sk/?yggid=69&id=7030
alebo si kliknite hore

Nielen chlebom a vínom je človek živý, preto usporiadatelia tohto megapodujatia myslia aj na duševné pôžitky vo forme bohatého kultúrneho programu počas troch dní jeho trvania.
Ľudomír Herodek

Tradičné oberačkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom.

História podujatia
Prvé správy o pezinských slávnostiach oberačiek pochádzajú z 13. stor. Počas hospodárskej recesie na prelome 19. a 20. stor. sa začiatky oberačiek slávili iba vo viechach. V roku 1934 mestská rada rozhodla o obnovení pezinských vinobraní. Tesne pred 2. svetovou vojnou sa táto tradícia prerušila a až v roku 1958 sa začali organizovať nové malokarpatské vinobrania.
Do roku 2004 sa v ich zabezpečovaní striedali Pezinok s Modrou. Od uvedeného roku sa usporadúvajú v Pezinku každoročne.

Miesto:
V uliciach centra Pezinka

Termín:
Vinobranie sa koná 16. - 18. 9. 2016.

Usporiadatelia:
Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7
Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny