Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Levické hradné slávnosti Levice 2016

Levické hradné slávnosti Levice 2016
Termín: 11.06.2016
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Levice (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mskslevice.sk

Popis

Levické hradné slávnosti Levice 2016

Mestské kultúrne stredisko v Leviciach organizuje dňa 11.6.2016 od 7:00 hod. na hradnom nádvorí v Leviciach LEVICKÉ HRADNÉ SLÁVNOSTI, ktorých súčasťou je ukážka ľudových remesiel.

Ponúkame Vám preto možnosť prezentácie sa svojimi výrobkami na tomto podujatí. Náklady na Vašu účasť nehradíme, prineste si stôl, stoličky, príp. stánok.
V prípade Vášho záujmu zašlite vyplnenú prihlášku spolu s vyplnenou žiadosťou na povolenie o predaj /súčasťou prihlášky/ s potrebným živnostenským listom, príp. čestným prehlásením, povolením na predaj Vašich výrobkov:
Mestské kultúrne stredisko – CK Junior Bc. R. Lészkóová Golianová,ul. A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice.

Počet zúčastnených remesiel je limitovaný, preto je nutné prihlášku vrátiť do 27.5.2016.

Levické hradné slávnosti mali dlhoročnú tradíciu. Po dlhšej odmlke sme tieto slávnosti obnovili a znova poskytujú priestor prezentovať umenie našich ľudových ale aj profesionálnych umelcov. Na organizácii podujatia sa zúčastňujú rôzne inštitúcie, dobrovoľníci a nadšenci, ktorí majú vzťah k starým tradíciám našej kultúry.

Cieľom LHS je prostredníctvom ľudových remesiel, historických vystúpení, ktoré sa kĺbia so súčasnosťou, podať výpoveď o našej kultúre a tak osloviť každého spoluobčana a nadviazať na citlivé otázky nového tisícročia.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny