Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vynášanie zimy - MARIENKY Striežovce 2016

Vynášanie zimy - MARIENKY Striežovce 2016
Termín: 13.03.2016
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Hrušovo-Striežovce (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.malohont.sk

Popis

Vynášanie zimy - MARIENKY Striežovce 2016

Dňa 13. marec 2016
Od 13:30

980 25 Hrušovo-Striežovce

Striežovce sú pôvodne samostatnou obcou v okrese Rimavská Sobota, v roku 1960 pripojené k susednej obci Hrušovo. Obec sa nachádza v Železníckom predhorí Revúckej vrchoviny, v údolí Striežovského potoka, v nadmorskej výške 263 m n. m.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny