Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Týždeň otvorených dverí v Odbornej knižnici v Žiline 2016

Týždeň otvorených dverí v Odbornej knižnici v Žiline 2016
Termín: 21.03.2016 - 24.03.2016
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Žiline (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.pmza.sk

Popis

Týždeň otvorených dverí v Odbornej knižnici v Žiline 2016

Považské múzeum v Žiline
Tlačová správa Považského múzea v Žiline
Odborná knižnica pre všetkých

Pri príležitosti marca – mesiaca knihy pravidelne otvára Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja dvere svojej odbornej knižnice širokej verejnosti. Tento rok tak učiní v predveľkonočnom období od 21. do 24. marca 2016.

Všetkým záujemcom, odborným i laickým, tak poskytujeme možnosť nazrieť do bohatstva histórie, archeológie, dopravy, etnografie, drotárstva, prírodovedy a ďalších zaujímavých oblastí. V týždni od 21. do 24. marca ponúka Považské múzeum registráciu v odbornej knižnici bezplatne. Vychádza tak v ústrety predovšetkým študentom stredných a vysokých škôl, ktorí tu nájdu informácie často vyhľadávané pri štúdiu a vypracovávaní odborných prác. Pripravili sme aj prezentáciu bibliografického súpisu kníh o Žiline z fondu odbornej knižnice múzea. Bonusom bude darčekový balíček z edičnej činnosti Považského múzea, ktorý môžu novo registrovaní návštevníci vyhrať.

Špeciálna, vedecká, odborná knižnica s bohatým fondom je súčasťou Považského múzea v Žiline od roku 1953. Vo fonde knižnice sa nachádza takmer 12 500 knižničných jednotiek, z toho je 488 starých tlačí do r. 1918. Fond tvorí literatúra spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná, s množstvom zborníkov a periodickej literatúry z histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, dopravy a národopisu z domácej aj zahraničnej produkcie. Bližšie informácie o knižnici, ako aj jej online katalóg nájdete na web stránke múzea http://pmza.sk/sluzby/kniznica/.

Knižnica bude počas týždňa otvorených dverí sprístupnená od pondelka 21. marca do štvrtka 24. marca 2016 v čase od 8.00 do 13.00 hod., v stredu v predĺženom čase do 17.00 hod., resp. v inom dohodnutom termíne.

Viac info na: http://pmza.sk/odborna-kniznica-pre-vsetkych/

Autor: Považské múzeum v Žiline

Mgr. Michaela Koláriková
marketingová pracovníčka
Topoľová 1
010 03 Žilina

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies