Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Radvanský jarmok Banská Bystrica 2016 - 359. ročník

Radvanský jarmok Banská Bystrica 2016 - 359. ročník
Termín: 08.09.2016 - 11.09.2016
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Banská Bystrica (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.banskabystrica.sk
www.youtube.com/watch?v=1xmp27qXQgE

Popis

Radvanský jarmok Banská Bystrica 2016 - 359. ročník

359. Radvanský jarmok ,
19. Trh remesiel,
3. Stretnutie rodákov.

Radvanský jarmok bol jeden z najznámejších a najväčších v celom hornom Uhorsku. Konal sa v mestečku Radvaň. Najucelenejší a najkrajší opis Radvanského jarmoku nám zanechal vo svojich spomienkach na detstvo spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský.

Popisuje, ako prichádzali jarmočníci z Novohradu, Hontu, Podpoľania aj z ďalekých „dolných zemí” a nosili svoje výrobky – hrnčiarske, garbiarske, tkáčske, syrárske a rezbárske.

Radvanský jarmok sa odlišoval od iných jarmokov na území Slovenska ťapnutím dievčat po zadku drevenou vareškou. Dodnes sa zachoval zvyk kúpiť si na jarmoku varešku a okoloidúce dievčatá ťapnutím po zadku. Prečo práve tento zvyk charakterizoval Radvanský jarmok, žiaľ ani dnes historici nevedia s istotou povedať, prečo práve varešky symbolizujú tento jarmok.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny