Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Hody 2016 Devínska Nová Ves

Hody 2016 Devínska Nová Ves
Termín: 14.05.2016 - 16.05.2016
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Bratislava - Devínska Nová Ves (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.devinskanovaves.sk

Popis

Hody 2016 Devínska Nová Ves

Tento rok sa budú hody konať 14. – 16. mája 2016.

Prevádzkový čas:
Denne od 08.00 hod. do 22.00 hod.
Predajný čas denne od 10.00 hod. do 21.00 hod.

Termíny hodov sa najčastejšie spájajú so sviatkom zasvätenia miestneho kostola. V Devínskej Novej Vsi sa slávia na Ducha Svätého /Turíce/, čo je pohyblivý sviatok, ktorý sa slávy 7 týždňov po Veľkej noci. Tento rok sa budú hody sláviť 14. – 16. mája 2016.

Podľa literárnych údajov bol kostol postavený okolo r. 1580. Z hľadiska architektúry možno farský kostol Ducha Svätého charakterizovať ako renesančný jednoloďový sakrálny objekt s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou masívnou štvorhrannou vežou. Územne sa hody rozširovali spolu s rozvojom cirkevnej farskej organizácie, najmä v 18. – 19. storočí a na začiatku 20. storočia. Dodnes prežívajú tam, kde pretrváva kontinuita územného, susedského života a kde pôsobia ako spoločensky integrujúci zvyk. Jednou z najdôležitejších funkcií hodov bola a dodnes ostáva príležitosť na upevňovanie lokálneho povedomia obyvateľov obce, na obnovu spoločenských kontaktov a na nadväzovanie nových známostí.

Hodová slávnosť trvala v minulosti, niekedy aj viac dní. Po hodovej nedeli nasledovali v pondelok „hodky“. Hody bola to výročná udalosť, ktorá mala viac častí: cirkevnú i svetskú, rodinnú i obecnú. Príprava hodov bola príležitosťou vyčistiť a upraviť kostol, ulice, domy i dvory. Deň pred hodmi prichádzali do obce kramári a komedianti. Deti mali možnosť zoznámiť sa s jarmočnou kultúrou. V jednotlivých domácnostiach sa pieklo, varilo, mládež pripravovala miesto pre muziku. Prvá polovica nedele patrila kostolu, druhá hostine a zábave. Večer sa väčšina cezpoľných hostí odobrala domov, ale mládež ostávala. Stretnutia pri tanci boli uznávanou príležitosťou na nadväzovanie sobášnych známostí. Dodnes je to príležitosť na predstavenie snúbenca, snúbenice, na návštevu svatovcov.

Hody sú tiež príležitosťou na stretnutie príbuzných a rodákov. Povinnosť prísť na hody majú predovšetkým deti a súrodenci, ktorí bývajú mimo obce. Na hody sa obyčajne pozývajú i priatelia z vojenčiny a zo zamestnania.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny