Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

V. Ľubietovský banícky a hutnícky deň Ľubietová 2016

V. Ľubietovský banícky a hutnícky deň Ľubietová 2016
Termín: 27.05.2016 - 28.05.2016
Téma: KULTÚRA | JARMOKY, TRHY a HODY | CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA | SLÁVNOSTI a FESTIVALY | VARENIE a PEČENIE DOBRôT | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Ľubietová (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.lubietova.sk

Popis

V. Ľubietovský banícky a hutnícky deň Ľubietová 2016

Zlaté dejiny nášho mesta, boli vytesané kladivkom a želiezkom,
ľudskou drinou ale aj umom a šikovnosťou našich predkov,
ktoré vyzdvihli naše mesto medzi najznámejšie mestá.
Slobodné kráľovské banské mesto Ľubietová ( 1379-1863)

Obec Ľubietová a OZ LIBETHA – Ľubietovský banícky a hutnícky spolok
pod záštitou Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a Slovenskej železnej cesty
Vás pozýva na
5. Ľubietovský banícky a hutnícky deň,
ktorý sa uskutoční
27.-28. mája 2016 v Ľubietovej.

Každoročne si v tento deň, v samotnom srdci slovenskej krajiny, spolu s priateľmi z baníckych spolkov a cechov Slovenska , pripomíname a oslavujeme historické tradície a kultúrne dedičstvo našich predkov .
Príďte si spolu s nami pripomenúť slávnu históriu slobodného kráľovského banského mesta Ľubietová. Prejsť sa po novom banskom chodníku, zúčastniť sa slávnostného šachtágu, baníckej omše, historického sprievodu, pozrieť si starobylú výrobu železa a zliatiny, archeologické vykopávky Ľubietovského mestského hradu, či Ľubietovské minerály. Netradičným zážitkom budú ukážky starobylých zabudnutých remesiel. Príďte ochutnať naše tradičné domáce špeciality na baníckych hodoch .... budeme radi ak nás v tento deň poctíte Vašou návštevou.
Srdečne Vás k nám do Ľubietovej pozývame.
ZDAR BOH !
Program : 27. 5. (piatok)
11. 00 Otvorenie Náučného banského chodníka na Podlipe, turistická vychádzka,
18,00 Slávnostný šachtág v KD Ľubietová,

28.5. ( sobota )
10,00 Slávnostná banícka bohoslužba v Rk.kostole sv.Márie Magdalény za účasti predstaviteľov kráľovských banských miest a baníckych a hutníckych spolkov,
11,30 Slávnostné prijatie predstaviteľov baníckych a hutníckych miest, spolkov a cechov u starostu obce,
11,00 – 12,30 Kultúrny program v parku – ženská spev. skup.Rudňanka, FsK Chabenec, deti ZŠ s MŠ Strelníky,
12,30 – 13,00 Michal Čevienka – akordeónový virtuóz, víťaz Československo má talent,
13,30 Historický sprievod obcou za účasti predstaviteľov banských miest a baníckych a hut.spolkov,
od 14,00 Predstavenie hostí z banských miest,baníckych a hutníckych spolkov SK a ČR, banícke hry a kultúrny program OZ LIBETHA, spevokol Haliar Staré Hory a iné.

Sprievodné podujatia:
remeselný jarmok, starobylé remeslá, stredoveká kuchyňa, ukážky tavieb zliatiny v kopulovej peci a železnej rudy v šachtovej peci starobylými postupmi, minerály Ľubietovej, muzeálna miestnosť, výstava Historické baníctvo a hutníctvo v Ľubietovej, mini železnička, ochutnávka domácich špecialít.

Ubytovanie : Chata Lubetha, Penzion Grajciar, Hotel Brusno.Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies