Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň mesta Košice 2016 - XXII. ročník

Deň mesta Košice 2016 - XXII. ročník
Termín: 28.04.2016 - 08.05.2016
Téma: DNI OBCE a MESTA
Miesto konania: Košice, (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kosice.sk
www.kosice.sk/video_player.php?id=13

Popis

DEŇ MESTA KOŠICE 2016 - XXII. ROČNÍK

Vážení Košičania a návštevníci Košíc,

oslavy Dňa mesta Košice majú v tom toroku poradové číslo 22 a pokračuje tak krásna tradícia bohatého a zaujímavého programu podujatí, ktorými si pripomíname významnú historickú udalosť zo 7. mája 1369. V tento deň bola kráľom Ľudovítom Veľkým udelená Košiciam erbová listina. Po prvýkrát v dejinách tak európsky panovník udelil erb mestu. Košice dostali v nasledujúcich desaťročiach celkovo štyri erbové listiny a z heraldického hľadiska sa stali svetovou raritou.

Košice sú výnimočné aj tým, že na Slovensku sa stali v ostatných rokoch mestom viacerých prvenstiev. Ako prví sme získali titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. V tomto roku sa opäť ako prví na Slovensku hrdíme titulom Európskeho mesta športu 2016. Zároveň sa uchádzame o právo usporiadať letný Európsky olympijský festival mládeže. V prípade úspechu našej kandidatúry sa uskutoční toto veľké podujatie v Košiciach o päť rokov. Ak sa nám to podarí, budeme na Slovensku znova prví.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny