Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

17. Zadunajský majáles Rusovce 2016

17. Zadunajský majáles Rusovce 2016
Termín: 30.04.2016
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Bratislava - Rusovce (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.bratislava-rusovce.sk

Popis

17. Zadunajský majáles Rusovce 2016

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Jarovce a Čunovo

Vás srdečne pozývajú dňa 30. apríla 2016 od 14,00 hodiny do rusovského parku na

„ 17. Zadunajský majáles“

Program:

14,00 – 14,20 Červené jabĺčko – DFS

14,30 – 14,50 ZUŠ vedúca p. Jarmila Gajdošechová - Rusovce

15,00 – 15,15 Čunovský kŕdeľ - DFS

15,20 – 16,00 DFS Gerulata DFS - Rusovce

16,10 – 17,00 FS Ekonóm FS - Petržalka

17,10 – 18,00 SĽUK

18,00 – 19,30 Nultý Pillier – hudobná skupina

20,00 – 02,00 DJ

Programom sprevádza Ivana Ilgová

Stánky s občerstvením, hračkami, pukance, cukrová vata, dobrá zábava a príjemné prostredie.

Srdečne Vás pozývame!

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny