Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Pamiatky a predkovia Bratislava 2016

Pamiatky a predkovia Bratislava 2016
Termín: 11.10.2016 - 12.10.2016
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Bratislava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.krasnabratislava.sk
www.facebook.com/events/624433707715542

Popis

Katedra archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Bratislavský okrášľovací spolok pripravujú vedeckú konferenciu pod záštitou primátora Bratislavy Iva Nesrovnala

PAMIATKY A PREDKOVIA

Miesto konania: Bratislava, Univerzitná knižnica
Termín konania: utorok, streda 11. a 12. október 2016

K aktuálnym trendom súčasnej historiografie patrí problematika výskumu spoločenských elít. Jej dôležitou súčasťou je priblíženie genealogických väzieb, prepojení, príbuzenského prostredia a spoločenského pôsobenia významných osobností a rodov. Genealogický, ale aj príbuzný archontologický, prosopografický, či biografický výskum sa celkom prirodzene opierajú predovšetkým o písomné pramene, rodopis sa dosť často orientuje len na cirkevné matriky a súpisy obyvateľov. Spoločenské elity však po sebe nezanechali len písomné zmienky. Ich historický a kultúrny odkaz tvoria aj pamiatky hmotného charakteru, nespočetné nehnuteľnosti, pamiatkové objekty a muzeálne predmety. Hoci tie tvoria významnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva, často majú pri genealogickom výskume len okrajovú, ilustratívnu, či doplnkovú úlohu.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies