Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Kliňanský kotlík 2016 - 4. ročník

Kliňanský kotlík 2016 - 4. ročník
Termín: 09.10.2016
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Klin (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kolibaklin.sk

Popis

Kliňanský kotlík - súťaž vo varení gulášu 2016 - 4. ročník

Koliba Klin vás srdečne pozýva už na 4. ročník súťaže Kliňanský kotlík vo varení gulášu!

Družstvá sa môžu registrovať osobne v Kolibe, alebo na hore uvedených kontaktoch.

Zasúťažiť si môžu skupiny, alebo jednotlivci. Potrebné suroviny si súťažiaci zabezpečia sami.

Na jednej vzorke, ktorá sa odovzdá odbornej porote, sa hodnotí 5 kategórií: vizuálny vzhľad, farba, konzistencia, vôňa a chuť. Maximálny počet pre jednu kategóriu je 5 bodov, minimálny počet 0 bodov. Nakoniec sa body z každej kategórie spočítajú.
Vyhráva družstvo s najväčším počtom bodov.

Prvé tri miesta budú ocenené a pre všetkých ostatných máme pripravené spomienkové predmety!

Na našom kotlíku nesúťažíme na čas, ide predovšetkým o príjemne strávený deň a dobrú zábavu!

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny