Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Dni Petrovca 2016

Dni Petrovca 2016
Termín: 20.05.2016 - 22.05.2016
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Báčsky Petrovec (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs

Popis

Dni Petrovca 2016

Dni Petrovca je tradičné podujatie venované Petrovcu a Petrovčanom. Je to oslava, ktorou sa slávnostne pripomína deň podpísania osadníckej zmluvy z 25. mája 1747. Podujatie je známe aj vďaka festivalu klobás, na ktorý prichádzajú mnohí cezpoľní hostia ochutnať petrovskú špecialitu. Vtedy sa usporadúva súťaž v príprave čerstvých klobás, súťaž v rýchlom jedení a výber najchutnejšej údenej klobásy. Pri stánkoch hostia ochutnávajú klobásy a môžu si ich aj kúpiť. Okrem klobásy sa hodnotí aj domáca pálenka a uskutočňuje sa predajná výstava petrovských tort. Organizátorom podujatia je Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec.

**********************************************************************************************
Výzva na súťaž o najlepšiu čerstvú a údenú petrovskú klobásu a najlepšiu pálenku
**********************************************************************************************
Rada Miestneho spoločenstva Petrovec oznamuje občanom Petrovca, že aj tohto roku v rámci osláv Dňa Petrovca, pripravila Súťaž klobás a pálenky.

Súťaž o najlepšiu čerstvú a údenú petrovskú klobásu a najlepšiu pálenku bude v sobotu 21. mája 2016 na nádvorí Miestneho spoločenstva od 12,00 do 18,00 hodiny. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo v Miestnom spoločenstve Petrovec, Ul. Kollárova č. 3, každý pracovný deň od 08,00 do 14,00 hodiny, alebo telefonicky na číslo 780-032 do 17. mája.

Vo výrobe čerstvých klobás budú súťažiť trojčlenné tímy. Pre každý tím Organizačný výbor zabezpečí nádobu na miešanie, hygienické prostriedky rukavice, masky a čiapky, 10 kg mletého bravčového mäsa a črevá. Ostatné prísady si tímy zaobstarajú na vlastné náklady. Štartovné pre tím bude 1500 dinárov.

V každom tíme najmenej jeden člen musí mať vybavenú sanitárnu prehliadku. Začiatok súťaže vo výrobe čerstvých klobás bude v sobotu, 21. mája, o 12,00 hodine.

Pre súťaž o najlepšiu údenú klobásu vzorky klobás môžete odovzdať v priestoroch Miestneho spoločenstva Petrovec každý pracovný deň od 08,00 – 14,00 hodiny, najďalej do stredy 18. mája.

Pre súťaž o najlepšiu pálenku vzorky pálenky môžete odovzdať v priestoroch Miestneho spoločenstva Petrovec každý pracovný deň od 08.00 – 14,00 hodiny, najďalej do stredy 18. mája.

Každú súťaž bude sledovať osobitná komisia a výsledky budú zverejnené na nádvorí budovy Miestneho spoločenstva Petrovec po 15,00 hodine.

Organizačný výbor súťaže všetkým účinkujúcim udelí uznanie.

Zapojte sa do osláv Dňa Petrovca !

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
**************************************************************************************

PROGRAM OSLÁV DŇA PETROVCA 20. – 22. mája 2016

17.30 Čaro štetca 5, otvorenie výstavy obrazov

Združenie petrovských výtvarných umelcov

18.30 Dni filatelie Petrovca 5, otvorenie výstavy poštových známok

Knižnica Štefana Homolu

20.00 Divadelné predstavenie Kováči, autor: Miloš Nikolić

DS Jána Chalupku Brezno, réžia: Ľuboslav Majera,

SVD, veľká sieň

Dvor MS Petrovec

18.00 Ľudová veselica – hudobná skupina Maks

Sobota 21. mája

10.00 – 11.00 Veľká sieň Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec

Slávnostná akadémia Rady Miestneho spoločenstva Petrovec.

Podpísanie Dohody o spolupráci s mestom Nadlak z Rumunska. Zaznamenávanie:

150 rokov divadelníctva v Petrovci

125 rokov činnosti DHS Petrovec

95 rokov spolkovej činnosti žien v Petrovci

60 rokov činnosti Spolku rybárov Karas

25. výročia od obnovenia matičnej činnosti v Petrovci

25. výročia od obnovenia SNS v Petrovci

(Scenár a réžia: MOMS Petrovec)

Ústredný program na Námestí slobody

09.00 – 16.00 Stánkový predaj a prezentácia činnosti spolkov a združení

10.00 – 24.00 Spolok petrovských žien:

Výstava 95 rokov Spolku žien v Petrovci

Predaj svadobnej kapusty na nádvorí

Predajná výstava tort

10.00 – 16.00 Park Mateja Čániho:

Predajná výstava kvetín, sadeníc a kríkov

10.00 – 12.00 Park Zuzky Medveďovej:Združenie petrovských výtvarných umelcov

Výtvarnícky tábor žiakov základných škôl z územia Obce

12.30 – 15.00 kultúrno-umelecký program na Námestí slobody

Tance a spevy FS PU Včielka

Tance a spevy KUS Petrovská družina

Tance a spevy FS ZŠ Jána Čajaka

Tance a spevy FS Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

Detské hry bez hraníc

15.00 – 18.00 Klub silových športov Stena

Súťaž o najsilnejších – muža a ženu Srbska vo viacerých silových športoch

Dvor Miestneho spoločenstva Petrovec

12.00 – 18.00 Súťaž o najlepšiu čerstvú klobásu

Súťaž o najlepšiu údenú klobásu

Súťaž o najlepšiu pálenku

18.00 Ľudová veselica – hudobná skupina

Športovo-rekreačné stredisko Vrbara

09.00 – 15.00 Futbalový turnaj kohútikov (ročník 2005)

Účinkujú tímy z miest: Martin (SK), Tolna (HU), B. Gradište,

Subotica, Zrenjanin, Belehrad, Nový Sad, Petrovec

Lovecký dom v Lesíku:

09.00 – 15.00 Súťaž o najlepší lovecký paprikáš

ZŠ Jána Čajaka - Športová hala

11.00 VK Mladosť – Dolný Kubín: priateľský volejbalový zápas

17.00 ŠK Mladosť: Otvorený šachový turnaj Obce Báčsky Petrovec

Združenie drobnochovateľov (Ul. chmeľová 20):

11.00 – 16.00 Zlatý kotlík: súťaž o najlepší králičí paprikáš, predaj paprikáša

Nedeľa 22. mája Deň petrovského športu

Kanál DTD pri rybárskej chate:

08.00 Súťaž žiakov ZŠ Jána Čajaka v love rýb na plavák

11.00 Predaj rybacích špecialít

Združenie drobnochovateľov:

08.00 Predajná výstava a burza drobných zvierat

Lovecký dom v Lesíku:

09.00 Súťaž v streľbe na hlinené terče

11.00 Združenie včelárov Včela v Lesíku: ukážka prác vo včelíne

Evanjelický chrám Boží:

09.30 Služby Božie k oslavám Dňa Petrovca

Kultúrne stredisko – Rádioklub Petrovec YU7AJM:

10:00 Prezentácia činnosti a výstava vysielacej techniky

Telocvičňa a športová hala ZŠ Jána Čajaka:

10.00 STK Mladosť: turnaj v stolnom tenise – Memoriál Jaroslava Báďonského

Baptistický chrám Boží:

17.00 Služby Božie k oslavám Dňa Petrovca

Športovo-rekreačné stredisko Vrbara:

17.00 FK Mladosť – futbalový zápas veteránov

GJK so žiackym domovom - slávnostná sieň:

18.00 Koncert komorného zboru Musica viva a hosťujúcich zborovSVD, veľká sála:

20.00 Divadelné predstavenie: Maratónci bežia čestné kolo, Dušan Kovačević

Slovenské divadlo VHV Stará Pazova

Réžia: Alexander Bako

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies