Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Keramické trhy Pezinok 2016 - 13. ročník

Keramické trhy Pezinok 2016 - 13. ročník
Termín: 10.06.2016 - 12.06.2016
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Pezinok (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.pezinok.sk
www.muzeumpezinok.sk/sk/najblizsie-podujatia/keramicke-trhy-

Popis

Trinásty ročník sa bude konať v termíne od 10. do 12. júna. Pri príležitosti 65. výročia úmrtia jedného z prvých slovenských figuralistov, Národného umelca Ferdiša Kostku, bude venovaný práve figuralistom. Sú to majstri, ktorí dokážu hline vdýchnuť život a vyčarovať z nej postavy ľudí pri najrozličnejších činnostiach. Jedinečnú príležitosť vidieť výberové diela keramikárov súčasných aj nežijúcich budú mať návštevníci na výstave Život v dielach figuralistov v Malokarpatskom múzeu. Svojrázne figúrky zobrazujúce témy ako vinohradníctvo, remeslá, každodenný život ľudu, hudobníci, zbojníci či sakrálne motívy, aj po rokoch zaujmú svojou jedinečnosťou, v ktorej sa odráža majstrovstvo a umelecká osobitosť ich tvorcu.
Súčasťou podujatia bude aj výstava figúr študentov ŠÚV Josefa Vydru Bratislava v parku na Radničnom námestí. ŠÚV Josefa Vydru sa predstaví aj Nočným pálením pece v piatok o 20.00 hod. na Radničnom námestí.

Keramické trhy sú známe kvalitnými produktmi, ktoré každoročne ponúka viac ako 150 výrobcov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Bulharska či Slovinska.

Pre detských návštevníkov bude pripravený program v detských tvorivých dielňach na Radničnom námestí, Divadielko Šikulko s Keramickou rozprávkou a DFS Magdalénka. Súčasťou podujatia sú okrem aktivít pre deti aj hudobné vystúpenia pre dospelých – napr. Kuštárovci, Slovak Tango, Arion, Šenkvická muzika a Bukasový masív.

Radničné námestie tiež ponúkne možnosť vyjadriť svoj názor v súťaži – tentokrát je témou „figúra“. Za jednotlivé figúry budete môcť hlasovať – tie, ktoré získajú najviac hlasov, budú uložené v depozitári v Malokarpatskom múzeu.
Každoročne vyrábajú na podujatí majstri keramikári pred zrakom verejnosti objekty z hliny, tento rok to bude figúra vinohradníka.


PROGRAM
PIATOK 10. 6. 2016
14.00 Začiatok predaja
14.00 Slávnostné otvorenie Keramických trhov za účasti predsedu BSK Pavla Freša
a primátora mesta Pezinok Olivera Solgu
14.00 -18.00 Začiatok súťažnej výstavy “Figúra”
14.00 - 18.00 Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
15.30 DFS MAGDALÉNKA
18.30 KUŠTÁROVCI
21.00 Ukončenie prvého dňa trhov

SOBOTA 11. 6. 2016
9.00 Začiatok predaja
9.30 - 18.00 Pokračovanie súťažnej výstavy “Figúra“
10.00 - 18.00 Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
11.00 ARION
15.00 ŠENKVICKÁ MUZIKA
18.00 SLOVAK TANGO
21.00 Ukončenie druhého dňa trhov

NEDEĽA 12. 6. 2016
9.00 Začiatok predaja
9.30 - 13.00 Pokračovanie súťažnej výstavy “Figúra“
10.00 - 18.00 Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
14.00 Vyhodnotenie súťažnej výstavy “Figúra“
14.30 Divadielko Šikulko: Keramická rozprávka
16.00 BUKASOVÝ MASÍV
18.00 Ukončenie trhov

Zmena programu vyhradená.


SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

NOČNÉ PÁLENIE PECE v piatok 10. 6. 2016 o 20.00 hodine
na Radničnom námestí v Pezinku

Výstava ŠÚV Josefa Vydru, Bratislava
na Radničnom námestí v Pezinku: 10. 6. - 12. 6. 2016

Vernisáž výstavy v Malokarpatskom múzeu v Pezinku:
ŽIVOT V DIELACH FIGURALISTOV 10. 6. 2016 o 15.00 hodine
Trvanie výstavy do 28. 8. 2016

Vernisáž výstavy v Malokarpatskej knižnici v Pezinku:
Keramika Emila Majnholda – Chráňme si dedičstvo našich predkov
10. 6. 2016 o 17.00 hodine

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny