Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vyhniansky Trnád 2016

Vyhniansky Trnád 2016
Termín: 11.06.2016
Téma: SPOLKY a CECHY
Miesto konania: Vyhne (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.ozeisenbach.sk

Popis

Občianske združenie Eisenbach Vyhne Vás dňa 11.6.2016 pozýva na banícku slávnosť pri štôlni Sv. Antona Paduánskeho vo Vyhniach na

Vyhniansky Trnád 2016

Oživená banícka tradícia slávenia baníckych omší vo sviatok sv. Antona pri štôlni sv. Antona Paduánskeho vo Vyhniach.
14:00 Banícka procesia
14:20 Banícka omša
15:20 Banícka dychovka
Ak máte, príďte medzi nás v baníckej uniforme. Banícka procesia začína pri SAD zastávke povyše Fínskych domkov.
Štôlňu sv. Antona Paudánskeho a ďalšie zrekonštruované vstupy do starých banských štôlní nájdete pred vstupom do Vyhní od Štiavnice. Banícku minulosť vo Vyhniach oživuje už niekoľko rokov OZ Eisenbach Vyhne baníckymi zvykmi vo sviatok sv. Antona, hľadaním a upravovaním zasypaných ústí do zabudnutých štôlní a ich spájaním schodnými cestičkami. Banský chodník začína pri Starej štôlni sv. Antona Paduánskeho, svojho času najvýznamnejšej vo Vyhniach, ktorou sa baníci prekopali až do vedľajšej hodrušskej doliny.

Občianske združenie EISENBACH – Vyhne
vzniklo 9. augusta 2010 a o dva mesiace neskôr, 9. októbra 2010 sa konalo historicky prvé oficiálne stretnutie zakladajúcich členov. Členskú základňu tvorí 11 nadšencov a sympatizantov baníctva a jeho histórie v obci Vyhne. Predsedom združenia je geológ Ing. Ivan Lepeň.

Združenie si kladie za cieľ oživiť záujem verejnosti o banícku minulosť obce. Žiaľ, z množstva bansko - technických pamiatok pripomínajúcich slávu zlato-strieborného baníctva vo Vyhnianskej doline ostalo len veľmi málo. Z banských prevádzkových budov, portálov štôlní, stúp, koľajovej dráhy, vodných jarkov a iných pamiatok ostali iba skromné ruiny budov, opustené ústia starých štôlní a miestami neostalo vôbec nič.

Ťažná veža Svätotrojičná šachta bola ako jedna z posledných technických pamiatok v roku 1933 rozmontovaná a prevezená na šachtu Ferdinand do Kremnice. No aj napriek tomuto stavu sa rozhodlo združenie, že sa pustí do neľahkej úlohy, a to budovania banského náučného chodníka, ktorý by viedol poslednými zachovanými pamiatkami na baníctvo.

V súčasnej dobe členovia pracujú na úprave okolia Starej štôlne sv. Antona Paduánskeho a pripravujú projekt za účelom získania finančných prostriedkov pre banský náučný chodník.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny