Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

"Noc kostolov" Praha 2016

Termín: 10.06.2016
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Praha, (Zahraničie - Česko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mzv.sk/sipraha

Popis

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať do Chrámu sv. Michala V Jirchářích, na program, ktorý pripravil Slovenský cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČR v rámci "Noci kostolov" v piatok 10. 6.2016.

Chrám sv. Michala V Jirchářích

V Jirchářích 152/14, Praha 1 – Nové Město 10.6.2016

17.00 - 20.00 Ježíš přítel dětí - výchovný a výtvarný program pro děti

18.00 - 18.10 Zvonění, zahájení programu

18.10 - 18.50 Varhanní koncert: MgA. Michelle Hradecká, MgA. Marek Zvolánek - trubka

18.50 - 19.00 Děti Afriky

19.00 - 19.35 Pěvecký sbor při Slovenském církevním sboru ECAV v ČR

19.40 - 20.00 Augsburské vyznání. Co může dát člověku dnes ?

20.00 - 20.30 Pěvecký sbor Vocalica

20.30 - 21.00 Varhanní koncert: MgA. Vladimír Kopáčik

21.00 - 21.40 Ensemble Mathesius a hosté:

Orlando di Lasso: Missa "Quand'io penso al martire"

21.45 - 22.10 Pěvecký sbor Vocalica

22.15 - 22.45 Pěvecký sbor při Slovenském evangelickém církevním sboru a.v. v Praze

22.45 - 23.00 Závěr programu se ztišením a modlitbou

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny