Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň otvorených búd v Skalici na Vínnej ceste Záhorie 2016 - 7. ročník

Deň otvorených búd v Skalici na Vínnej ceste Záhorie 2016 - 7. ročník
Termín: 22.10.2016
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Skalica (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vcz.sk
skalicka-vinarska-cesta.mas-hornezahorie.sk/index.php/trasa-skalickej-vinarskej-cesty/114
www.youtube.com/watch?v=O9fIp72Yad4

Popis

Deň otvorených búd v Skalici na Vínnej ceste Záhorie 2016 - 7. ročník

Predpredaj vstupeniek v Dome kultúry v Skalici a vo Vinotéku u Františkánov v Skalici. Informácie Vám poskytnú na tel.č. +421 34 664 83 36.

SKALICKÝ RUBÍN získal ochrannú značku - Víno s chráneným označením pôvodu (víno s CHOP). OZ VCZ dňa 9. 4. 2014 získala pre značkové víno Skalický rubín chránené označenie pôvodu, ktoré tomuto vínu zabezpečuje ochranu jeho možnosti výroby a jeho zloženia.

Pôvod vzniku značky Skalický rubín:
Značka Skalický rubín vznikla v tridsiatych rokoch minulého storočia. Pôvodné tradičné odrody Frankovka modrá, Modrý Portugal a Svätovavrinecké sú základom tohto vína. Značka Skalický rubín sa datuje do roku 1924, na základe velkých objednávok odberateľov zdravotne odporúčaného cerveného vína zo Skalice do vinární na Slovensku, ale najmä Českých prevádzok od Brna až po Prahu. Požiadavka na opakovaný charakter vína prinútila jeho výrobcov kupážovať víno do velkých dávok, aby bol zachovaný opakovaný charakter.

Najstaršia oficiálna písomná zmienka
o viniciach v chotári Skalice sa v zachovaných archívnych dokumentoch datuje rokom 1450. Vtedy richtár a prísažní mesta dali pusté miesto nad Vysokým polom niekoľkým obyvateľom mesta, aby tam založili vinice. Neznamená to však, že by vinohrady nejestvovali už predtým. Dokladom k tejto domnienke môžu byť vinohradnícke nože, používané zrejme pri rezaní viniča z veľkomoravského pohrebiska na Kopečnici (9. storočie). Na Záhorí sa v písomných prameňoch objavujú zmienky o vinohradníctve aj v 13. storočí v súvislosti s rodom Hunt-Poznanovcov, kedy sa objavujú donácie viníc a rastie i záujem zemepánov o vinohradníctvo.

Od roku 2010 sa pravidelne na jeseň koná podujatie s názvom Deň otvorených búd, ktoré organizuje ob. združenie Vínna cesta Záhorie. Vinohradníci pripravujú pre návštevníkov nielen svoje víno, ale tiež pohostenie, ukazujú priestory búd a pivníc. Putovanie za vínom, za vinohradníkmi, to nie je iba o tom prísť, rýchlo okoštovať a utekať za ďalším. Je to predovšetkým o tom stretnúť sa, posedieť a porozprávať sa a popri tom ochutnať staré zásoby alebo aj mladé vínko.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies