Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Stretnutie pri príležitosti 200. výročia založenia Pitvaroša 2016

Stretnutie pri príležitosti 200. výročia založenia Pitvaroša 2016
Termín: 25.06.2016 - 26.06.2016
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Pitvaroš, (Zahraničie - Maďarsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.luno.hu/aktuality-podujatia/24007-stretnutie-pri-prile-itosti-200-v-ro-ia-zalo-enia-pitvaro-a

Popis

Stretnutie pri príležitosti 200. výročia založenia Pitvaroša 2016

V dňoch 25.-26. júna

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny