Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXV. Hanušovský jarmok Hanušovce nad Topľou 2016

XXV. Hanušovský jarmok Hanušovce nad Topľou 2016
Termín: 02.09.2016 - 03.09.2016
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Hanušovce nad Topľou (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hanusovce.sk

Popis

XXV. Hanušovský jarmok Hanušovce nad Topľou 2016

Mesto Hanušovce nad Topľou v roku 1991 v dňoch 20., 21. a 22. septembra uskutočnilo svoj prvý ročník novodobých hanušovských jarmokov a vstúpilo do povedomia širokej verejnosti ako ďalšie jarmočné mesto. Ak máme trochu pootvoriť dvere histórii, tak v roku 1332 sa dovtedy slobodná dedina stáva mestečkom a dostáva povolenia, aby sa tu každú sobotu konal trh.

Počas nasledujúcich storočí sa sobotňajšie trhy stali ekonomickým základom ďalšieho rozvoja mestečka. A tak sme preniesli aj my vzácne dedičstvo minulosti do povedomia súčasníkov a v tomto roku sa koná už jubilejný 25. ročník hanušovských jarmokov. O jeho programe Vás tak ako po iné roky informujeme prostredníctvom plagátov, oznamu v novinách, rozhlasovými reláciami a upútavkou na našej stránke mesta.

Jarmok prinesie do mesta počas obidvoch dní atmosféru oddychu, stretnutí rodín, známych a priateľov pri kultúrnych programoch, lunaparkoch aj spoločných posedeniach v stánkoch s občerstvením, či nákupoch v stánkoch s rozličným tovarom. Program sme pripravili pestrý, náš plagát Vás o tom dostatočne informuje. Počas týchto uplynulých rokov menili sa naše jarmoky, aj naše mesto. Po všetky roky primátor mesta za hlavných usporiadateľov vyjadril poďakovanie občanom, rodinám a inštitúciám za prácu pri rozvoji mesta, školám, cirkvám, občianskym aktivitám za vedomostný, duchovný a kultúrno-spoločenský rast občanov. A tak i v tomto roku vyjadrí zároveň aj presvedčenie, že spoločným úsilím budú sa Hanušovce nad Topľou i naďalej rozvíjať vo všetkých smeroch pre spokojnosť jeho obyvateľov.

Počas jarmoku sa tešíme aj na stretnutie s našimi priateľmi z družobného mesta Veľká Bíteš a na Vašu hojnú účasť. Poprajme si spoločne dobré počasie, dobrú náladu a príjemne prežité jarmočné dni v dňoch 2. a 3. septembra 2016.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny