Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

36. Zlatý kľúč v Selenči 2016

36. Zlatý kľúč v Selenči 2016
Termín: 16.10.2016
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Selenča, Vojvodina, Srbsko, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs
www.slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-javnost/kulturna-mapa/mesta/selenca

Popis

36. Zlatý kľúč v Selenči 2016

16. októbra 2016

36. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč v Selenči sa bude konať 16. októbra 2016 v sieni Domu kultúry v Selenči.

Slováci do dnešnej Selenče prišli roku 1758 z Kulpína a ďalšie obyvateľstvo pribudlo zo slovenských dedín v dnešnom Maďarsku kam prišli už pred tým zo slovenských stolíc (z Novohradskej, Zvolenskej, Liptovskej a Turčianskej stolice).

Špecifikum Selenče viaže sa na náboženskú štruktúru obyvateľstva, lebo je to jediná osada v Srbsku, v ktorej žijú Slováci evanjelického a. v. a rímskokatolíckeho vierovyznania ešte od ich príchodu na toto územie. Takéto náboženské zloženie vo veľkej miere vplývalo na zachovávanie odlišného nárečia slovenského obyvateľstva v Selenči, ako aj na iné charakteristiky tradičnej slovenskej kultúry. Evanjelici si zachovali nárečie stredoslovenského typu a príslušníci rímskokatolíckeho vierovyznania nárečie západoslovenského typu.

Od samých začiatkov deti evanjelického a rímskokatolíckeho vierovyznania mali svoje samostatné školy. Do prvej svetovej vojny pri evanjelickej cirkvi pôsobili už traja učitelia, zatiaľ čo pri katolíckej cirkvi boli dvaja učitelia, vyučujúci v troch učebniach.

Do roku 1918 v katolíckej škole bol vyučovací jazyk maďarský a slovenský jazyk bol iba pomocný. Roku 1929 štátna vrchnosť nariadila, aby sa školy oboch vierovyznaní zlúčili. V roku 1959 sa začala výstavba budovy novej školy, ktorá dostala pomenovanie Základná škola Jána Kollára.

Od roku 1967 Selenčania majú možnosť počúvať vysielanie obecného Rádia Báč aj v slovenskom jazyku. V strede obce sa dnes nachádza Dom kultúry, ktorý začali budovať v druhej polovici 90. rokov minulého storočia.

Podľa najnovších údajov o počte Slovákov v jednotlivých prostrediach v Srbsku, ktoré poskytol na základe sčítania obyvateľstva v roku 2012 Štatistický ústav Republiky Srbsko, v Selenči žije spolu 2996 obyvateľov, z čoho je 65 Srbov a 2652 Slovákov.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies