Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slovaks in Australia in The 2014 Australia Day March

Slovaks in Australia in The 2014 Australia Day March
Termín: 26.01.2014
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Melbourne, Victoria, Australia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: vodafest.org/event/slovaks-australia-day-peoples-march

Popis

Slovaks in Australia in The 2014 Australia Day March

Location:
City Hall
Swanston St
Melbourne, VIC 3000

Na deň Australie 2014 budú Slováci po štvrtýkrát pochodovať pozdĺž Swanston Street od Radnice do Kings Domain Gardens.

V minulodti mali Slováci svoj stánok pod názvom "Srdce Európy". Tento rok dúfame, že pridáme taktiež vystúpenie v ľudových krojoch.

Už štvrtýkrát po toľkých rokoch budú pochodovať hrdí Slováci ulicami Melbourne na 2014 Australia Day's March spolu s viac než 50 skupinami, ktoré reprezentujú komunity budujúce Austráliu.

Nosenia krojov z rôznych regiónov Slovenska, nosenia bochníka chleba, soli a slovenských symbolov pod austrálskymi a slovenskými zástavami a na oficiálnom vztýčení zástav sa zúčastni aj premiér a guvernér Viktórie ako aj primátor Melbourne. Ďalej sa bude pokračovať po Swanston Street, cez rieku a do Domain Gardens.

Pre tých, ktorí sa chcú obliecť do tradičných krojov, stretávame sa o 8 ráno na Sokol Melbourne, 497 Queensberry Street, North Melbourne. Parkovanie je k dispozícii v okolitých uliciach. Na sprievod sa dostaneme do mesta autom alebo električkou. Všetkým zúčastneným bude poskytnutý malý obed. Prosím napíšte nám, aby sme Vám mohli zabezpečiť kostým a obed, na emailovú adresu info@vodafest.org.

**********************************************************************************


Slovaks in Australia Day People's March
Submitted by Katarina Tomka on Fri, 17/01/2014 - 12:05pm

Australia Day
Celebrations
People's March

Date: Sunday, 26 January 2014 - 8:00am - 2:00pm
Location: Meeting point: Sokol Melbourne or Cnr Bourke/Swanston Street, 497 Queensberry Street, Melbourn North, VIC
See map: Google Maps

For the fourth time in so many years, together with over fifty groups representing diverse communities that build up Australia, proud Slovaks will march the streets of Melbourne City at the 2014 Australia Day's March.

Wearing folk costumes from various regions of Slovakia, carrying a loaf of bread, salt and Slovak symbols, under Australian and Slovak flags join the crowds and the Victorian Premier and Governor, and the Lord Mayor of Melbourne for the official Flag Raising ceremony. Then, march with us along Swanston Street, over the river and into Domain Gardens.

For those who wish to dress into the traditional costumes, we are meeting at 8 am at Sokol Melbourne, 497 Queensberry Street, North Melbourne. The parking is available in the surrounding streets. We will get to the city by car/tram for the parade and we will change back at Alexandra Gardens. The small lunch will be provided to all the attendees. Please RSVP to book the costume and lunch to info@vodafest.org

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny