Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Stretnutie s Mikulášom Baďan 2016

Stretnutie s Mikulášom Baďan 2016
Termín: 04.12.2016
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Baďan (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.badan.webnode.sk

Popis

Stretnutie s Mikulášom Baďan 2016

Dátum: 4.12. od 14:00 hod.
Miesto: obec Baďan
Usporiadateľ: obec Baďan

Stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkom čertom. Dobré deti budú obdarované balíčkami sladkostí a dospelí si môžu pochutnať na čertovskom punči.

Súčasťou akcie je vianočná tržnica, kde si môžu občania zakúpiť vianočné medovníčky, oblátky a iné drobnosti.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny