Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Podsitnianske dni hojnosti spojené s obecnými oslavami 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Žibritov 2016

Podsitnianske dni hojnosti spojené s obecnými oslavami 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Žibritov 2016
Termín: 17.09.2016
Téma: DNI OBCE a MESTA | SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Žibritov (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.banskastiavnica.travel

Popis

Podsitnianske dni hojnosti

Dátum: 17.09.2016
Miesto: centrum obce
Počet obyvateľov:68

Pozývame vás na kultúrne podujatie Podsitnianske dni hojnosti spojené s obecnými oslavami 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Žibritov.

Žibritov je obec na Slovensku v okrese Krupina, v regióne Hontu. Spolu s ďalšími piatimi obcami regiónu (Baďan, Beluj, Kráľovce-Krnišov, Počúvadlo a Prenčov) je súčasťou združenia Mikroregión Južné Sitno.

Je situovaná v juhovýchodnej časti Štiavnických vrchov na rozhraní Skalky, Sitnianskeho predhoria a Krupinskej planiny - podcelku Bzovícka pahorkatina. Dominantou obce je evanjelický kostol, postavený v roku 1876 a malá zvonička nachádzajúca sa v strede obce. Kataster obce má rozlohu 996 ha.
Dejiny

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1266. V minulosti patrila viacerým majiteľom (hrad Lietava, sitnianske panstvo, Koháriovci, Koburgovci). V rokoch 1442 - 1446 boli v obci nájazdy husitských vojsk. V rokoch 1544 a 1576 bola obec napadnutá a vyplienená Turkami. V roku 1700 bola postavená obecná škola a v roku 1876 evanjelický kostol, ktorý je zaujímavý aj tým, že pri jeho stavbe bola použitá červená tehla. V roku 1807 obec vyhorela.

V strede obce dominuje malá bašta (zvonička) postavená v roku 1586, ktorá je pozostatkom bývalého zámočka s kostolom a slúžila ako strážna a obranná veža v období tureckých nájazdov. Do leta 2009 ju zdobil aj zvon z roku 1680 od známeho zvonolejára Balthasara Herolda z Viedne. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali predovšetkým výrobou drevného uhlia, ktoré bolo potrebné pre banské huty, neskôr poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a okrajovo aj vinohradníctvom. Pôvodnú architektúru obce tvorili kamenné trojpriestorové domy so slamenou strechou. Obec je rodiskom kňaza a básnika K. J. Zorkóczyho, spisovateľov M. Hranka a K. Bezeka.

V erbe obce, ktorý vychádza z historickej pečate, dominuje motív viniča so štyrmi strapcami hrozna ovinutého okolo dreveného kola, čo poukazuje na fakt, že pestovanie viniča v obci má svoju tradíciu. V obci a blízkom okolí sa natáčali niektoré exteriéry prvého slovensko-maďarského koprodukčného filmu Dáždnik svätého Petra (1958) v hlavnej úlohe s Karlom Machatom ako aj filmov Stopy na Sitne (1968) a Cesta ženy (1974).

V okolitých dubových a dubovo-bukových lesoch žije srnčia, jelenia, danielia, muflónia a diviačia zver. Potvrdený je aj výskyt líšky, jazveca, mačky divej, rysa a aj medveďa.

Dňa 11. novembra 2011 bol slávnostne otvorený Žibritovský náučný chodník. Štyri informačné tabule nachádzajúce sa na náučnom chodníku informujú návštevníkov o geologickej minulosti okolia obce. Chodník začína pri bývalej žibritovskej fare a pokračuje dolinkou potoka Bebrava až na Štangarígel.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny