Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Petržalský Seniorfest 2016 - IX. ročník

Petržalský Seniorfest 2016 - IX. ročník
Termín: 03.10.2016 - 16.10.2016
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Bratislava - Pertžalka (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kzp.sk
www.kzp.sk/tlacove-spravy/452-petrzalsky-seniorfest-2016

Popis

Petržalský Seniorfest 2016 - IX. ročník

Festival v rámci Mesiaca úcty k starším

SENIORFEST je vyvrcholením celoročnej ponuky rôznych podujatí (súťaže, prehliadky, tvorivé dielne, prednášky, tanečné zábavy apod.) pre seniorov, konané v strediskách Kultúrnych zariadení Petržalky.

Aj tento rok, v Mesiaci úcty k starším, realizujeme IX. ročník festivalu, ktorý zahájime otváracím koncertom KYTICA POZDRAVOV 3.10. o 16:00 v DK Zrkadlový háj. Počas dvoch týždňov je pripravený rôznorodý program v DK Zrkadlový háj, DK Lúky, CC Centrum, ako aj v exteriéri.

Na všetky podujatia majú seniori vstup voľný.

Kompletný program:
http://www.kzp.sk/tlacove-spravy/452-petrzalsky-seniorfest-2016

alebo si kliknite hore na tento link.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny