Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Výstava známych i menej známych fotografií KAROLA PLICKU Mississauga 2016

Výstava známych i menej známych fotografií KAROLA PLICKU Mississauga 2016
Termín: 15.10.2016
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Mississauga, Ontario, Kanada (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kanadskyslovak.ca

Popis

7. zbor Kanadskej Slovenskej Ligy v Toronte pripravuje v spolupráci s Kanadským slovenským inštitútom

dňa 15. októbra 2016 poobede v spoločenských priestoroch svojej budovy (259 Traders Blvd. Mississauga Unit 6 )
výstavu známych i menej známych fotografií KAROLA PLICKU zo zbierky Etnografického múzea v Martine.

Karol Plicka: Vo Viedni som sa narodil, v Prahe som býval, ale na Slovensku som žil.

Výstava je pohľadom Karola Plicku na Slovensko a jeho ľud zo začiatku 20. storočia, ktorým prejavil svoj vzťah ku krajine pod Tatrami nielen ako uznávaný fotograf, ale aj ako etnograf, filmár, zberateľ piesní či ako muž, ktorý sa do Slovenska úprimne zamiloval.

******************************

Branch 7 of the Canadian Slovak League in Toronto, in collaboration with the Canadian Slovak Institute
is presenting on October 15, 2016 in the afternoon, in the common areas of their buildings (259 Traders Blvd. Mississauga Unit 6)
exhibition of famous and lesser known photographs Karol Plicka from the collection of the Ethnographic Museum in Martin.

Karol Plicka: I was born in Vienna, domiciled in Prague, but I lived in Slovakia.

The exhibition shows how Plicka saw Slovakia and its people in the early 20th century, and his deep relationship with the land under the High Tatras, not only as a renowned photographer, but also as an ethnographer, filmmaker, collector of folk songs or as a man who sincerely fell in love with Slovakia.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny