Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Martin na bielom koni - Vítanie zimy v Púchove 2016

Martin na bielom koni - Vítanie zimy v Púchove 2016
Termín: 11.11.2016
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Púchov (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.puchov.sk

Popis

Martin na bielom koni - Vítanie zimy v Púchove 2016 Púchov

... či príde, alebo nepríde?
... či prinesie, alebo neprinesie sneh?
... podarí sa mu to aj tento rok?

Príďte skontrolovať na pešiu zónu v Púchove dňa 11.novembra 2016

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny