Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súťaž v pečení kysnutých koláčov Riečka 2016 - 12.ročník

Súťaž v pečení kysnutých koláčov Riečka 2016 - 12.ročník
Termín: 12.11.2016
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Riečka (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.riecka.sk

Popis

Pozývame Vás na unikátnu

"Súťaž v pečení kysnutých koláčov".

12. ročník tejto originálnej súťaže sa koná v obci Riečka pri Banskej Bystrici.

Unikátnosť súťaže je v tom, že sa bude konať už dvanásty ročník i napriek tomu, že sa nejedná o všeobecne obľúbené a komerčne zaujímavé témy, ako napr. halušky, guláše atď. Táto súťaž prežila už dvanásť ročníkov a teší sa stále väčšej obľube. Súťaže sa v ostatných rokoch zúčastňuje aj družstvo zo srbskej Vojvodiny z Kulpina.

A len ešte taká malá poznámka ktorou chceme poukázať na bohaté a originálne ľudové zvyky a tradície ktoré sa poriadajú v tesnom okolí Banskej Bystrice, sú súťaže ako napríklad: Čipkárskô, Fizolňovica, Kutlovica, Štiarc, Holbánska fučka, Varenie "studenô" a ďalšie originálne podujatia, ktoré sú zachovávané v našich obciach.

OBEC RIEČKA
Vás pozýva na 12.ročník súťaže

„Pečenie kysnutých koláčov“
uvidíme šikovné ruky ženičiek z obcí:
Riečka, Králiky, Kordíky, Tajov a dlhoročnej družobnej obce Kulpin zo Srbska

RIEČKA
Chotár obce sa nachádza geograficky na styku Veľkej Fatry, Starohorských vrchov a okrajove doň zasahujú aj vulkanity Kremnických vrchov. Obec Riečka leží v údolí potoka Riečanka a zo všetkých strán je obkolesená kopcami. Riečka sa nachádza 7 km severozápadne od Banskej Bystrice. Patrí do okresu Banská Bystrica. Kataster obce tvorí 682 hektárov. V porovnaní s okolitými obcami (Tajov, Králiky, Kordíky) je Riečka so svojimi 609 obyvateľmi najväčšou obcou. Nachádza sa v nej cca. 230 domov. Najvyšším bodom v okolí je na Vrchách" (915m). Na juhozápadnej strane smerom na Tajov sú kopce nižšie a dosahujú výšky okolo 650 m.

Listinou z roku 1255 kráľ Belo IV. obdaroval Banskú Bystricu veľkými právami a výsadami, najmä pre banícky priemysel. Banská Bystrica sa predstavuje už ako hotové a zriadené mesto, ktoré sa stalo hlavným centrom baníckeho priemyslu. V roku 1359 sa objavuje Riečka v listinách mesta Banskej Bystrice, kde vystupuje pod názvom Zvolenská Riečka. Prvá písomná zmienka o obci Riečka je z 26. mája 1455. Štefan Jung si v zmienke dáva do zálohu dom na námestí (v Banskej Bystrici), majer a dediny Kostiviarsku, Jakub, Uľanku a Riečku (písaná ako RACZKA). Jungovci boli bohatou, váženou rodinou. ktorá bola prítomná v rozhodujúcich orgánoch mestskej samosprávy.

Posledná zmienka o Riečke (RECZKA) je z obdobia pred baníckym povstaním z 25. augusta 1522. Podľa nej Eva, vdova po Ondrejovi Jungovi odstupuje Jánovi Ernstovi svoje majetkové práva v Banskej Bystrici.
Veľmi závažné informácie o počatku Riečky sú zachytené v dokumente z 13.3.1466 o tom, že Riečka od nepamäti (t.j. pamäť jednej generácie - zhruba 100 rokov) patrila k "domu Karlovcov". Karlovci boli veľmi zámožným a váženým meštianskym rodom.

Tieto skutočnosti oprávňujú posunúť počiatky Riečky do druhej polovice 13. storočia a konštatovať, že patrí k najstarším obciam.

Celé okolie Banskej Bystrice malo teda banícky charakter. Podľa "limitácie" (ustanovenia vrchnosti) komory mali a vykonávali rôzne povinnosti : vozili meď, rudu, "trojáky", uhlie, striebro, olovo, drevo, ale aj kosili lúky, sušilo sa seno, chodilo sa hrabať, chodilo sa na osobné služby do komorského domu. V tomto období v Riečke žili dve majoritné skupiny obyvateľov živiace sa buď železiarskou (napr. dom Jána Trnavského, Jána Havrla....), alebo gazdovskou prácou (napr. dom Jána Dlhoša, Mateja Speváka...).

V roku 1910 v Riečke bývalo 558 osôb. Nepôsobil tu nijaký uhorský štátny úrad, maďarizačné snahy presadzované cez miestnu rím. kat. školu neuspeli. V Riečke nebolo ani dislokované, ani uhorské vojsko.

K významným občianskym právam patrilo aj právo spolčovať sa. Od roku 1905 existoval v obci mládenecký spolok, osvetový krúžok, vznikla Roľnícka jednota (1920), Slovenská liga (1922), Potravné družstvo (1903). Z občianskych práv treba uviesť právo na vzdelanie v materinskom jazyku. Zavedená bola 8-ročná povinná dochádzka.

Chotár obce sa nachádza geograficky na styku Veľkej Fatry, Starohorských vrchov a okrajove doň zasahujú aj vulkanity Kremnických vrchov.

Obec Riečka leží v údolí potoka Riečanka a zo všetkých strán je obkolesená kopcami. Riečka sa nachádza 7 km severozápadne od Banskej Bystrice. Kataster obce tvorí 682 hektárov.

Riečka so svojimi 700 obyvateľmi je najväčšou obcou v porovnaní s okolitými obcami (Tajov 547 obyv., Králiky 624 obyv., Kordíky 318 obyv.). Nachádza sa v nej cca. 230 domov. Najvyšším bodom v okolí je "Na Vrchách" (915m). Na juhozápadnej strane smerom na Tajov sú kopce nižšie a dosahujú výšky okolo 650 m. V okolí Riečky žije hlavne vysoká zver, čierna zver a medvede.

V súčasnosti je Riečka modernou a aktívnou obcou v okrese Banská Bystrica a patrí do Mikroregiónu KREMNICKÉ VRCHY - VÝCHOD spolu s obcami Kordíky, Králiky a Tajov.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies