Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy Prešov 2016

Vianočné trhy Prešov 2016
Termín: 25.11.2016 - 23.12.2016
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Prešov (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: pkopresov.sk

Popis

Park kultúry a oddychu v Prešove usporiada už tradične
od 25.11.2016 do 23.12.2016 VIANOČNÉ TRHY na pešej zóne.

Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov už tradične na Katarínu 25. novembra slávnostne otvorí ďalší ročník Vianočných trhov. Tie sú už neodmysliteľnou súčasťou vianočného obdobia. Trhy budú v centre mesta až do 23. decembra.

Žiadosti záujemcov prijímame na adrese: Park kultúry a oddychu, Hlavná 50, 080 01 Prešov s označením obálky: VT 2015, alebo mailom na adrese pkoesd@condornet.sk do 15. 10. 2016

Vybraným predajcom, bude na základe žiadosti, druhu tovaru / vianočný tovar / a technických požiadaviek zaslaná prihláška do 25.10.2016

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny