Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Štjavnycký vjanočný jarmok - 13. ročník

Štjavnycký vjanočný jarmok - 13. ročník
Termín: 09.12.2016 - 10.12.2016
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Banská Štiavnica (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.muzeumbs.sk

Popis

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Podujatie: Štjavnycký vjanočný jarmok, 13. ročník

Termín podujatia: 9.12.-10.12.2016

Slovenské banské múzeum pozýva 9. a 10. decembra 2016 do nádvorí a expozície v Kammerhofe, kde sa uskutoční už 13. ročník tradičného Štjavnyckého vjanočného jarmoku.

Návštevníci sa môžu tešiť na neopakovateľnú predvianočnú atmosféru, ktorá je umocnená vôňou tradičných vianočných špecialít (kapustnica, vianočné oblátky, klobásky, KRAMPAMPULA…), predajom originálnych výrobkov od šikovných remeselníkov, ale aj bohatým kultúrnym programom.

V piatok 9. decembra program zaháji Divadlo z domčeka predstavením „Janko Hraško” o 10:30 hod. priamo v expozícii Kammerhof, o 13:00 hod. privítame koledníkov z Katolíckej spojenej školy, o 13:45 hod. z MŠ Ul. 1. mája a o 14:30 hod. zo ZŠ Bakomi. O 15:00 hod. sa prostredníctvom detí zo ZUŠ dozvieme čo sú „Páračky”. Vianočnú atmosféru v Kammerhofe od 16:00 hod. dotvoria Anjelské spevy v podaní ZUŠ BŠ. Vrcholom večera bude Živý betlehem v prevedení študentov Akadémie umení v BB.

V sobotu 10. decembra sa na Vás tešia o 12:00 hod. deti z MŠ Nezábudka so svojimi „Vianočnými vinšovačkami”, rodinná kapela Horana a synovia s piesňami na ľudovú nôtu o 13:00 hod., divadlo ZkuFraVon s predstavením „Zakliati bratia” a Folkloristi z Pukanca a ľudová muzika Veselí chlapci z Veľkých Kozmáloviec o 16:00 a 17:00 hod.

Počas oboch dní sa môžete tešiť aj na pečenie oblátok v historickej forme nad ohňom, liatie olova a oveľa viac na pobavenya a kuknutya.

V interiéri Kammerhofu, v expozícii Baníctvo na Slovensku, bude prebiehať hra Putovanie baníka za hviezdou, do ktorej sa môžu zapojiť všetky vekové kategórie.

A NEOBÝCTE ANY:

výstava Paralelné svety, Galéria Jozefa Kollára

výstava Neobyčajné príbehy obyčajných vecí, Starý zámok

výstava Ako sa mapovalo v baníctve, Berggericht

Podujatie finančne podporilo Mesto Banská Štiavnica a Banskobystrický samosprávny kraj.Štjavnycký vjanočný jarmok tiež podporili: COOP Jednota Žarnovica, Potraviny Ernek, Pekáreň ANTON ANTOL spol. s.r.o., Hotel Topky, ALLCOM spol. s.r.o., Slovenské parkety spol. s.r.o., Penzión Kachelman, IMO- elektro, Black M-Marián Čierny, PERLA- Branislav Peták, SIBAcol, spol.s.r.o., RP DOMÁCNOSŤ- M. Blahút, COMEX- Katarína Líškayová, Tomáš Ciglan- veľkosklad piva a nápojov, REMESLO STAVMAT, s.r.o., Magic Computers, s.r.o., Ján Majsniar- Čajovňa Klopačka, DANHAL-DUŽINA, s.r.o., Ján Murár, Zámočníctvo Rückschloss

Tešíme sa na stretnutie v Kammerhofe.

Prícte neobanujete!

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny