Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

9. Mestský bál 2017 Púchov

9. Mestský bál 2017 Púchov
Termín: 14.01.2017
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Púchov (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.dkpuchov.sk

Popis

9. Mestský bál Púchov 2017

v sobotu 14.1.2017 v divadle v Púchove.
Viac informácií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny