Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Folklórny deň v Podhorí 2017

Folklórny deň v Podhorí  2017
Termín: 01.07.2017
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Podhorie (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.podhorie.sk
www.fspodhorie.sk

Popis

Folklórny deň v Podhorí 2017

Folklórny deň v Podhorí sa uskutoční v priestoroch miestneho amfiteátra v sobotu 1. júla 2017.

Obec Podhorie pozýva všetkých priaznivcov folklóru dňa 1.7.2017 na miestny amfiteáter kde sa predstaví folklórny kolektív z Podhoria so svojim zvykoslovným pásmom a hudobným doprovodom ľudovej hudby Hron.

Hosťom folklórneho dňa bude FS Bystrina z Banskej Bystrice.
Súčasťou podujatia bude množstvo sprievodných podujatí ako napríklad ochutnávka tradičných špecialít, detský kútik, expozícia bábok a iné. Vo večerných hodinách je pre tancuchtivých pripravený DJ Vlada.

Všetci ste srdečne vítaní.

Obec Podhorie
sa rozprestiera na úpätí Štiavnického pohoria. Patrí do CHKO Štiavnických vrchov. Cez obec preteká potok Teplá. Obec na juhovýchode susedí s mestom Banská Štiavnica a obcou Banská Belá, na severozápade s obcou Sklené Teplice, Repište a Močiar.

Občania obce žijú v prostredí uprostred zelených lúk a hôr v dvoch katastrálnych územiach Teplá a Žakýl, ktoré sa v roku 1963 zlúčili pod jednotnú obec s názvom Podhorie. Tieto dve malebné dedinky sa spomínajú už v listinách z roku 1388, keď patrili hradnému panstvu Šášov. Neďaleko obce Žakýl sa nachádzajú zrúcaniny Ža­kýlskeho hradu a Žakýlske pleso. Do svojho spojenia existovali Teplá a Žakýl ako dve samostatné obce. Hoci v minulosti mala každá z nich svojho richtára, spoločenský život bol do veľkej miery jednotný, keďže dediny mali spoločnú krč­mu, školu, neskorogotický katolícky kostol, a ani zmiešané manželstvá neboli výnimočné.

Celá obec sa nachádza v peknej lokalite, ktorá má veľmi výhodné prírodné podmienky, hlavne v oblasti vidieckej turistiky - rozvoj cestovného ruchu, poskytovanie služieb, vytváranie tradičných remesiel.

V obci sa nachádza prírodný amfiteáter, ktorý slúži ako možnosť zachovania kultúrnych tradícií na organizovanie obecných folklórnych slávností a využíva sa aj na športové podujatia, divadelné predstavenia, zábavy a iné kultúrnospoločenské podujatia.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny