Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fašiangový ples Karpatsko-nemeckého spolku Kežmarok 2017

Fašiangový ples Karpatsko-nemeckého spolku Kežmarok 2017
Termín: 11.02.2017
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Kežmarok (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.chmelnica.sk
www.kdv.sk

Popis

Pozvánka na FAŠIANGOVÝ PLES Karpatsko-nemeckého spolku

Viac informácií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny