Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fašiangový sprievod masiek Kokava nad Rimavicou 2017

Fašiangový sprievod masiek Kokava nad Rimavicou 2017
Termín: 25.02.2017
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kokava.sk

Popis

Fašiangový sprievod masiek Kokava nad Rimavicou 2017

Dňa 25.2.2017 o 10:00 hod.
Usporiadateľ: Členovia folklórneho súboru Kokavan

Fašiangový sprievod masiek v obci Kokava nad Rimavicou je typická atmosféra slovenského zvykoslovia.

Vážení občania, pomaly sa končí fašiangové obdobie, v ktorom boli už tradične známe pochôdzky mládeže po dedine. V maskách chodili od domu k domu a od ľudí dostávali slaninku, klobásky a iné dobroty. Tak sa niekde tieto zvyky zachovali dodnes. V tomto roku sa fašiangové obdobie skončí v utorok 25. februára a Popolcovou stredou sa začne pôst.

Aj v Kokave nad Rimavicou ukončíme fašiangy pochôdzkou masiek po obci. Uskutoční sa 25.februára 2017 t.j. v sobotu. Typickú atmosféru slovenského zvykoslovia vnesú do ulíc Kokavy členovia folklórneho súboru Kokavan a kokavskí heligonkári. Vtipné masky vyjdú do kokavských ulíc a potešia vás, možno vykrútia, aby ste boli zdraví a šťastní po celý rok. Prijmite ich a potešte sa spolu s nimi v závere tohoročných fašiangov.

Vážení občania, nech aj toto podujatie vám prinesie radosť počas posledných dní tohoročných fašiangov. Nezabúdajme, že práve fašiangové obdobie, zábavy a pobavenia odpútavajú ľudí od každodenných starostí, ktoré život prináša.

Veselosť je soľou pre život a liekom pre zdravie.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny