Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Krňačkové preteky Podlavice 2017

Krňačkové preteky Podlavice 2017
Termín: 28.01.2017
Téma: PRETEKY a SÚŤAŽE
Miesto konania: Banská Bystrica - Podlavice (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: sk-sk.facebook.com/podlavice.skubin
orpodlavice.webnode.sk/z-historie-podlavic

Popis

Krňačkové preteky Podlavice 2017

Viac informácií je hore na plagáte.

Obec vznikla na banskobystrickom mestskom teritóriu asi koncom 13. a zač.14.storočia a patrila ťažiarovi Petrovi Karlovi. Zač.15.stor. patrila zemanom Radvanskovcom, potom banským podnikateľom Jungovi, Vilhelmovičovi, Ernstovi, Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, do r.1848 banskému eráru a mestu Banská Bystrica. V 18.storočí boli v blízkej Laskomerskej doline dve prachárske stupy, zničené výbuchom v r.1774 a znovu vybudované r.1775. V Podlaviciach bola tiež erárna drôtovňa, píla a niektoré iné menšie závody. V 18-19.stror. boli Podlavičania známi ako povozníci.

Za I.ČSR sa obyvateľstvo zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka a oviec. Mliečne produkty predávali v Ban.Bystrici, kde muži pracovali v rôznych podnikoch.- Počas SNP padlo v bojoch 10 občanov, pri prechode frontu 8 osôb, veľa bolo zranených. Podlavice boli oslobodené 25.marca a Skubín 26.marca 1945. V r.1952 bolo v obci založené JRD III.typu, zamerané väčšinou na živočíšnu výrobu. Asi 50% obyvateľov pracuje v priemysle, ostatní v poľnohospodárstve a v iných odvetviach.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies