Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XIX. festival DIDA 2013

XIX. festival DIDA  2013
Termín: 22.03.2013 - 31.03.2013
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Pivnica, Vojvodina, Serbia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs

Popis

V dňoch 22. - 24. a 29. - 31. marca 2013 vo veľkej divadelnej sieni v Pivnici sa bude konať XIX. Festival divadelných inscenácii dolnozemských autorov DIDA. Podujatie organizuje Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice.


DIDA 2013

Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice vyzýva divadelné súbory aby sa prihlásili na XIX. Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA 2013.

Vyplnené prihlášky treba zaslať najneskôr do 18. februára 2013. Ďalšie informácie o prihlasovaní sa na festival DIDA, ako aj samotnú prihlášku si môžete stiahnuť na horeuvedenej web stránke.

Základná charakteristika festivalu:

Festival amatérskeho činoherného divadla inscenácií Dolnozemských autorov s právom účasti aj ostatných slovenských autorov, ktorý potom súťažia iba o cenu za najúspešnejšie predstavenie. Toto predstavenie bude predstavovať festival DIDA v nasledujúcom ročníku na festivale Palárikova Raková v Čadci Slovenská republika.

Poslanie:

Poslaním divadelného festivalu DIDA je umožniť divadelným súborom všetkých kategórií inscenujúcim divadelné hry pôvodnej dramatickej tvorby vo Vojvodine so zámerom na Dolnozemských autorov, resp. slovenských autorov v širšom zmysle slova.

Vyhlasovateľ: Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica

Predseda OV DIDA 2013: Ján Kmeťko

Spoluusporiadatelia: Obec Báčska Palanka, ÚSŽZ Bratislava

Termín a miesto: 22., 23. a 24. marca a 29., 30. a 31. marca 2013 vo veľkej divadelnej sieni v Pivnici

Podmienky:

1/ Do súťaže sa môžu prihlásiť ochotnícke divadelné súbory všetkých kategórií s inscenáciami Dolnozemských autorov a slovenských autorov v širšom zmysle slova.

2/ Prihlášky prijíma Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice do 18. februára 2013.

3/ Odborná porota, ktorú vymenuje Organizačný výbor DIDA 2013, uskutoční výber hier na základe údajov z poslanej prihlášky a valídne sú iba tie prihlášky, ktoré sú poslane v danej lehote.

4/ Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice ako usporiadateľ festivalu DIDA uhradí divadelným

súborom stravu v deň vystúpenia ich súboru, ubytovanie iba pre členov zahraničného súboru, resp. domácemu súboru a jednotlivcom, ktorí vyjadria túto žiadosť a organizator bude mať možnosť im vyhovieť.

5/ Cestu si hradí súbor sám.Hodnotenie a ceny:

Členov odbornej poroty zabezpečí Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice.

Na návrh odbornej poroty OV DIDA udelí:

Individuálne ceny za pozoruhodné herecké výkony, dramaturgiu, cenu za nový inscenovaný text Dolnozemského autora, cenu Janka Čemana a Cenu za najúspešnejšie predstavenie.

Ostatné súbory získajú diplom za účasť na XIX. festivale divadelných inscenácii Dolnozemských autorov DIDA 2013.

Porota má právo neudeliť niektorú z uvedených cien.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny