Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Klenovská Rontouka 2017 - 39. ročník

Klenovská Rontouka 2017 - 39. ročník
Termín: 23.06.2017 - 25.06.2017
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Klenovec (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rontouka.sk
www.youtube.com/watch?v=r1BKnYSJrPM&list=PL4Z9zIyNocIDZET-bQzLPJpSuo-vUCn2j

Popis

Klenovská Rontouka 2017 - 39. ročník Gemersko - malohontských folklórnych slávností

Hlavní organizátori podujatia:
Obec Klenovec, Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Národné osvetové centrum Bratislava, MAS Malohont.


Gemersko – malohontské folklórne slávnosti – KLENOVSKÁ RONTOUKA, sú jediné folklórne slávnosti na území regiónu okresov Rimavská Sobota a Revúca, kde sa môžu prezentovať všetky folklórne kolektívy, remeselníci, sólisti inštrumentalisti z tohoto územia v konfrontáciách s hosťujúcimi kolektívmy z ostaných regiónov Slovenska a zo zahraničia.

Cieľ podujatia:Oživovať, rozvíjať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru (piesne, hudbu, tanec, tradičný odev, remeslá, gastronómiu, zvykoslovie, nárečia) regiónu Gemera – Malohontu na území okresov Rimavská Sobota, Revúca s akcentom na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a jeho propagáciu širokej verejnosti.

Klenovec je známy tradíciou folklórnych festivalov, najznámejším je Folklórny festival Gemersko-Malohontské folklórne slávnosti pod názvom “Klenovská Rontouka”. Tento trojdňový festival je zaradený do dní tradičnej kultúry na Slovensku.

Toto podujatie prezentuje ľudovú kultúru Gemera a Malohontu s účasťou hosťujúcich folklórnych kolektívov z iných regiónov Slovenska, ale i zo zahraničia. Sobotňajší večer patrí profesionálnym kolektívom prezentujúcich scénický folklór Slovenska. Súčasťou podujatia sú tradičné dvory s tvorivými dielňami remesiel, hudby, spevu a tanca ako i tradičný jarmok remesiel.

Každoročne prebieha súťaž ľudových hudieb pod názvom "Drótova nôta" ako spomienka na chýrneho klenovského primáša Imricha Oláha Drótu. Svoje umenie predstavujú aj zanietenci hudobného nástroja heligónka na prehliadke heligonkárov.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies