Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Wiens Ostermärkte / Viedenské Veľkonočné trhy 2017

Wiens Ostermärkte / Viedenské Veľkonočné trhy 2017
Termín: 31.03.2017 - 17.04.2017
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Wien, (Zahraničie - Rakúsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.wien.info/cs/shopping-wining-dining/markets/easter-markets
www.wien.info/de/einkaufen-essen-trinken/maerkte/ostermaerkte
www.wien.info

Popis

Wiens Ostermärkte / Viedenské Veľkonočné trhy 2017

Viac informácii nájdete na hore uvedených web stránkach.
Mehr Informationen finden Sie auf der oben genannten Webseiten.

Veľkonočné trhy v Rakúsku 2017
http://www.austria.info/sk/aktivity/mesto-a-kultura/velkonocne-trhy-v-rakusku

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny