Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

MORENA, MORENA... Brezno 2017

MORENA, MORENA... Brezno 2017
Termín: 09.04.2017
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Brezno (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.brezno.sk

Popis

MORENA, MORENA... Brezno 2017 - tradičné ľudové zvyky,
spojené s vynášaním Moreny a vítaním jari

Dňa 9.4.2017, o 15:00 hod. Námestie gen. M.R. Štefánika, Brezno

Spevom a tancom na námestí a hodením zapálenej Moreny do Hrona sa v Brezne každoročne lúčia so zimou a vítajú jar.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny